Loading...
 

Όροι Χρήσης του DiaBetter Life Club

 

Οροι Χρήσης της υπηρεσίας DiaBetter Life Club

Ο παρών δικτυακός τόπος www.diabetter.gr ανήκει στην εταιρία KRB A.E., που εδρεύει στην Παιανία Αττικής, επί της Λεωφ. Λαυρίου, αριθ. 151, ΑΡ. ΓΕΜΗ 154751501000. Μπορείτε να επικοινωνήσετε οποιαδήποτε στιγμή με την KRB A.E. για κάθε ερώτηση ή προβληματισμό σας σχετικά με το ιδιωτικό απόρρητο.

Ο επισκέπτης/ χρήστης των υπηρεσιών του Δικτυακού μας τόπου (www.diabetter.gr) οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους Όρους Χρήσης και τις προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών που ακολουθούν πριν από τη χρήση των υπηρεσιών μας και σε περίπτωση διαφωνίας οφείλει να μην κάνει χρήση τους. Ειδάλλως τεκμαίρεται ότι τους αποδέχεται και παραχωρεί τη συγκατάθεση του. Οι κατωτέρω Όροι Χρήσης ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου και για ό,τι γενικά περιλαμβάνεται στις σελίδες του Δικτυακού μας τόπου.

Το www.diabetter.gr οιαδήποτε χρονική στιγμή να τροποποιεί τους Όρους Χρήσης και τις προϋποθέσεις, οι δε χρήστες/ επισκέπτες οφείλουν κάθε φορά να ελέγχουν για ενδεχόμενες αλλαγές και εφόσον εξακολουθούν τη χρήση εικάζεται ότι αποδέχονται τους τροποποιημένους όρους και προϋποθέσεις. Σε αντίθετη περίπτωση οφείλουν να απέχουν από τη χρήση/επίσκεψη του Δικτυακού μας τόπου.

 

Ο ΠΑΡΩΝ ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΙ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

Το περιεχόμενο του www.diabetter.gr, όπως τα κείμενα, τα γραφικά, οι εικόνες και οι πληροφορίες που παρουσιάζονται από τους συντάκτες του, αλλά και οποιοδήποτε άλλο υλικό συμπεριλαμβάνεται στην Ιστοσελίδα («περιεχόμενο») χρησιμοποιείται με μοναδικό σκοπό την ενημέρωση και την λειτουργικότητα των παρεχομένων υπηρεσιών.

Το Περιεχόμενο δεν έχει σκοπό να αντικαταστήσει την επαγγελματική ιατρική συμβουλή, διάγνωση ή θεραπεία. Ζητάτε πάντα τις συμβουλές των εξειδικευμένων ιατρών σας ή άλλου εξειδικευμένου προσωπικού για οτιδήποτε αφορά σε οποιαδήποτε πάθηση. Στην περίπτωση που πιστεύετε ότι έχετε μια έκτακτη ιατρική ανάγκη, επικοινωνήστε άμεσα με το γιατρό σας ή με την άμεση ιατρική βοήθεια (166). Το www.diabetter.gr δεν συστήνει ή προτρέπει σε συγκεκριμένες εξετάσεις, ιατρούς, διεργασίες, γνώμες ή άλλες πληροφορίες.

Χρήση Περιεχομένου

Όλο το περιεχόμενο του www.diabetter.gr περιλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, σχεδίων, κειμένων, των παρεχομένων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού του δικτυακού τόπου, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, κατατεθειμένα σήματα και σήματα υπηρεσιών του www.diabetter.gr και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών. Συνεπώς, κανένα εξ αυτών δε δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να "φορτωθεί", να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο. Εξαιρείται η περίπτωση της μεμονωμένης αποθήκευσης ενός και μόνου αντιγράφου τμήματος του περιεχομένου σε έναν απλό προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή, για προσωπική και όχι δημόσια ή εμπορική χρήση και χωρίς απαλοιφή της ένδειξης προέλευσής τους από το www.diabetter.gr, χωρίς να θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Ο χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι δεν του παρέχεται το δικαίωμα να αναπαράγει, αντιγράφει, πωλεί, μεταπωλεί ή/και εκμεταλλεύεται εμπορικά με οποιονδήποτε τρόπο σύνολο ή μέρος του περιεχομένου του www.diabetter.gr.

Τα προσωπικά δεδομένα που υποβάλλονται στο www.diabetter.gr διέπονται από την Πολιτική Απορρήτου Προσωπικών Δεδομένων της δικαιούχου ΚΑΡΑΜΠΙΝΗΣ MEDICAL AE. Παρακαλείσθε, για την ενημέρωσή σας, να διαβάσετε προσεκτικά την Επισήμανση Απορρήτου και την Πολιτική Απορρήτουπου αναρτώνται στον παρόντα ιστότοπο, σχετικά με την διαχείριση και διασφάλιση των Προσωπικών σας Δεδομένων που τυχόν μας γνωστοποιείτε, μέσω της επίσκεψή σας στον παρόντα δικτυακό τόπο. Στην περίπτωση που υπάρξει διαφορά μεταξύ των παρόντων Όρων Χρήσης και της Επισήμανσης Απορρήτου και της Πολιτικής Απορρήτου Προσωπικών Δεδομένων, υπερισχύουν οι παρόντες Όροι Χρήσης.

Επισημαίνεται ότι η χρήση της Ιστοσελίδας και του περιεχομένου του www.diabetter.gr, γίνεται αποκλειστικά με δική σας ευθύνη. Το www.diabetter.gr δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν καθυστερήσεις, αποτυχίες, διακοπές, ή φθορές οποιονδήποτε δεδομένων ή πληροφοριών σχετίζονται με το www.diabetter.gr. Το www.diabetter.gr καμία περίπτωση δεν εγγυάται ακόμη, την έλλειψη «ιών» ή άλλου επιζήμιου κώδικα είτε πρόκειται για το Δικτυακό της τόπο, είτε για κάποιο άλλο site ή server μέσω των οποίων λαμβάνετε το περιεχόμενο της.

Κωδικοί Πρόσβασης

Το www.diabetter.gr διαθέτει εργαλεία που επιτρέπουν την εγγραφή με χρήση προσωπικού κωδικού πρόσβασης. Θεωρείστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την πρόσβαση στους προσωπικούς σας λογαριασμούς καθώς και για την διασφάλιση των κωδικών πρόσβασης από μη εξουσιοδοτημένα άτομα.

Αποτελεί αποκλειστικά δική σας ευθύνη (1) να ελέγχετε τη γνωστοποίηση και την χρήση των κωδικών πρόσβασης, (2) να επιτρέπετε, να ελέγχετε και να διαχειρίζεστε την πρόσβαση και χρήση του λογαριασμού και του κωδικού σας στο www.diabetter.gr. Οι χρήστες των υπηρεσιών του www.diabetter.gr οφείλουν να τηρήσουν τα παρακάτω:.

  • Δε θα παρέχουν λανθασμένες πληροφορίες
  • Δε θα δημιουργούνται λογαριασμοί με στοιχεία άλλου ατόμου.
  • Δε θα δημιουργούνται περισσότεροι από έναν λογαριασμοί.
  • Αν ανασταλεί ή διαγραφεί λογαριασμός από το διαχειριστή δε θα δημιουργηθεί άλλος.
  • Δε θα κοινοποιήσουν σε άλλους τον κωδικό πρόσβασης και δε θα δώσουν τα στοιχεία πρόσβασης σε άλλους.

Εξουσιοδοτείτε το www.diabetter.gr και όλα τα πρόσωπα που εμπλέκονται στον λειτουργικό σχεδιασμό της ιστοσελίδας να εκπέμπει, ελέγχει, να διαχειρίζεται, να αποθηκεύει και να χρησιμοποιεί τις πληροφορίες στα πλαίσια λειτουργίας της Ιστοσελίδας. Το www.diabetter.gr δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε πληροφορία παρέχετε, δική σας ή τρίτων καθώς και για τη χρήση ή κατάχρηση πληροφοριών που λαμβάνονται με τη χρησιμοποίηση των εργαλείων και υπηρεσιών του.

Η εγγραφή στο www.diabetter.gr γίνεται με ευθύνη δική σας, και εσείς και ο ιατρικός σας σύμβουλος, θεωρείστε προσωπικά υπεύθυνοι για την εξακρίβωση της καταλληλότητας τους για τις ανάγκες σας.

Δικαιοδοσία

Οι παρόντες Όροι Χρήσης διέπονται από το Ελληνικό δίκαιο. Ο χρήστης αποδέχεται ρητά ότι την αποκλειστική δικαιοδοσία και αρμοδιότητα για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει με το www.diabetter.gr την έχουν τα Δικαστήρια της Αθήνας. Αν οποιοσδήποτε από τους ανωτέρω όρους αποδειχθεί άκυρος, αυτό δεν επηρεάζει την εγκυρότητα και ισχύ των υπολοίπων όρων οι οποίοι παραμένουν σε πλήρη ισχύ.

Η χρήση της ιστοσελίδας, οι υπηρεσίες και το περιεχόμενό της υπόκεινται στους ανωτέρω Όρους Χρήσης. Αν ο χρήστης – επισκέπτης θεωρεί τους όρους αυτούς μη αποδεκτούς, παρακαλείται να μην κάνει χρήση της ιστοσελίδας.

 

Επικοινωνία

Για θέματα του προγράμματος

(+30) 211 333 25 84

 

Λεωφόρος Λαυρίου 151,
Παιανία, 190 02 Αθήνα

Information icon
Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτήν την ιστοσελίδα προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να αντικαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμοδίου επαγγελματία υγείας.